ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานทำบุญอุทิศแด่อดีตเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค

13/03/2022

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำโดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่อดีตเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม เขตนิชิทามะ กรุงโตเกียว โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และคนไทยเข้าร่วมด้วย

อดีตเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น รวมทั้งดูแลประชาชนชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นอย่างทั่วถึง ตลอดช่วงเวลาเกือบ 4 ปีที่ปฏิบัติหน้าที่ในญี่ปุ่น ระหว่างปี 2559-2562 อดีตเอกอัครราชทูตบรรสานฯ จึงได้รับการยกย่องนับถือในวงกว้างในกลุ่มชาวญี่ปุ่นทุกภาคส่วน ดังที่เห็นได้จากหนังสือแสดงความเสียใจจำนวนมากที่หลั่งไหลมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ ท่านยังเป็นที่รักของประชาชนคนไทยในญี่ปุ่น ตลอดจนทั้งเหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

อดีตเอกอัครราชทูตบรรสานฯ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอไว้อาลัยแด่คุณงามความดีของอดีตเอกอัครราชทูตฯ และขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
Back to the list