ข่าวกิจกรรม


ผู้เข้าร่วมโครงการ Nihongo Partners ของ Japan Foundation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

16/03/2022

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 Ms. SATO Yuri, Executive Vice President ของ Japan Foundation ได้นำผู้แทนที่เข้าร่วมโครงการ Nihongo Partners เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้แจ้งผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

Nihongo Partners เป็นโครงการส่งชาวญี่ปุ่นไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของครูท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ สำหรับประเทศไทย ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วม Nihongo Partners เป็นรุ่นที่ 9 จำนวน 45 คน โดยมีการสอนใน 19 จังหวัดทั่วประเทศไทย

แม้ช่วงที่ดำเนินโครงการ Nihongo Partners จะอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างจำกัด แต่โครงการดังกล่าวได้มีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศเป็นอย่างดี
Back to the list