ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน น้อมถวาย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระอารามหลวง ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เขตนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

18/03/2022

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน
น้อมถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระอารามหลวง สิริอายุ 96 ปี 76 พรรษา
ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เขตนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

ภายในงานดังกล่าวมีพระสงฆ์จากวัดไทย วัดลาว และวัดศรีลังกา มาร่วมงานในครั้งนี้จำนวนกว่า 10 วัด รวมถึงมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมรวมกว่า 100 คน

ในโอกาสนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และทีมประเทศไทย ขอกราบถวายอาลัยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มา ณ ที่นี้
Back to the list