ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมงานบำเพ็ญกุศล 7 วัน ถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนห์ พรหมคุตโต) ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

21/03/2022

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศล 7 วัน ถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตประธานคณะสนองงาน
ในสมเด็จพระสังฆราช และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา
ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมรวมกว่า 80 คน

ในโอกาสนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และทีมประเทศไทย ขอกราบถวายอาลัยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต มา ณ ที่นี้
Back to the list