ข่าวกิจกรรม


นาย SUZUKI Norikazu สส. พรรค LDP เข้าเยี่ยมคารวะอุปทูต

28/03/2022

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นาย SUZUKI Norikazu สส. พรรค LDP เข้าเยี่ยมคารวะนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูต เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ตลอดจนการฟื้นฟู จ. ฟูกูชิมะ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อปี 2554

ในฐานะที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว (ห้วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565) อุปทูตได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น
Back to the list