ข่าวกิจกรรม


นิตยสารของธนาคาร Okazaki Shinkin สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตฯ

26/04/2022

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสารของธนาคาร Okazaki Shinkin เกี่ยวกับเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย และ ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยมีนาย UENO Masahiko รองประธานธนาคาร Okazaki Shinkin เป็น
ผู้สัมภาษณ์

นิตยสารของ Okazaki Shinkin เป็นนิตยสารรายเดือนด้านเศรษฐกิจ โดยจะเผยแพร่
บทสัมภาษณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2565 Tags:   Okazaki Shinkin

Back to the list