ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท Ikemitsu Enterprises เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

27/04/2022

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ต้อนรับนาย KISHIDA Yasuhiro ประธานกรรมการบริษัท Ikemitsu Enterprises ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าเครื่องดื่มจากประเทศไทยมายังญี่ปุ่นหลายชนิด เช่น เบียร์ช้าง และสุราแม่โขง

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท Ikemitsu เพื่อแนะนำวัฒนธรรมไทยและสินค้าไทยในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยในทุกปี ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นทางออนไลน์ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ ในช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ได้ร่วมกันจัดงาน Thai Night ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี
Back to the list