ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 309

12/05/2022

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 309 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งไทยเป็นประธานในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในญี่ปุ่น และประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค ภายหลังการประชุม ได้มีกิจกรรม Lunch Talk โดยมีนาย SASAKI Nobuhiko ประธาน Japan External Trade Organization (JETRO) เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น ซึ่งนาย SASAKI ได้เน้นย้ำว่า จะพยายามดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นต่อไปTags:   ACT

Back to the list