ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯหารือลู่ทางขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นของจังหวัดอาคิตะ

19/05/2022

 เมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2565 นาย ITO Arata ประธานธนาคาร Hokuto และนาย ISHII Tadanari ประธานสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทยได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสมาคมฯ และได้ใช้โอกาสดังกล่าวหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เช่น พลังงานลม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
Back to the list