ข่าวกิจกรรม


การจัดกิจกรรมจิตอาสา “การทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและใบไม้แห้ง ในสวนสาธารณะ Ikedayama” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

31/05/2022

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย ประมาณ 30 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เก็บกวาดขยะ กิ่งไม้ ใบไม้แห้ง
ในสวนสาธารณะ Ikedayama เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
Back to the list