ข่าวกิจกรรม


การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

02/06/2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคู่สมรสเข้าร่วมพิธี

ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2565
Back to the list