ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสการประชุมสามัญประจำปีสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น

01/06/2022

เมื่อวันที่1 มิถุนายน2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสการจัดการประชุมสามัญประจำปีของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (General Assembly of Keidanren) ณ หอประชุม Keidanren 

เอกอัครราชทูตฯได้สนทนากับนาย TOKURA Masakazu ประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น และนาย SUZUKI Yoshihisa ประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับแผนการเยือนไทยของสมาชิกคณะกรรมการฯ ภายในปี2565 นี้หลังจากว่างเว้นไปหลายปีด้วยTags:   Keidanren, 経団連

Back to the list