ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงาน FOOMA JAPAN 2022

07/06/2022

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารFOOMA JAPAN2022 ครั้งที่45 ณ ศูนย์ประชุม Tokyo Big Sight โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้แทนจากฝ่ายต่างประเทศเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกหลังจากที่ว่างเว้นไป2ปีจากสถานการณ์โควิด-19 ภายในงานมีการออกร้านโดยผู้ประกอบการประมาณ 800 คูหาซึ่งมากที่สุดตั้งแต่จัดงานมา

หลังพิธีเปิดเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมคูหาบริษัทต่างๆ เช่น เครื่องจักร/อุปกรณ์ทางด้านอาหาร (บริษัท Iwai Kikai Kogyo และบริษัท Rheon Automatic Machinery) เครื่องอบแห้งอาหาร (บริษัท OKAWARA MFG.) เครื่องจักรการบรรจุ (บริษัท Shikoku Kakoki) อุปกรณ์ผลิตอาหารต่างๆ (บริษัท HEISHIN และบริษัท KANTO KONGOKI INDUSTRIAL) เครื่องสีข้าวและเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป (บริษัท SATAKE CORPORATION) เครื่องแปรรูปอาหาร/เนื้อสัตว์ (บริษัท HITEC และบริษัท Hanaki Engineering) และเครื่องจักรสำหรับผลิตขนม (บริษัท MASDAC MACHINERY) โดยบริษัทเหล่านี้มีการลงทุนหรือทำธุรกิจค้าขายกับประเทศไทยอยู่ด้วยแล้ว
Back to the list