ข่าวกิจกรรม


สมาชิกสภาจังหวัดนีงาตะเข้าเยี่ยมคารวะ ออท.

14/06/2022

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นาย MIYAZAKI Etsuo สมาชิกสภาจังหวัดนีงาตะและคณะตัวแทนฝ่ายการต่างประเทศของจังหวัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดงาน World Nishikigoi Summit

งาน World Nishikigoi Summit เป็นงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและส่งออกปลาคาร์ปหลากสีไปยังต่างประเทศ มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่ Toki Messe International Conference Centerณ จังหวัดนีงาตะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งกำเนิดและแหล่งเพาะพันธุ์ปลาคาร์ปสีที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

นาย MIYAZAKI หวังว่า งาน World Nishikigoi Summitจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและเศรษฐกิจ ผ่านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาคาร์ปสีเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจังหวัดนีกาตะ และแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว
Back to the list