ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองนายกเทศมนตรีเมือง คาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ และประธานกลุ่มคนไทยในไซตามะ พร้อมคณะ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

01/06/2022

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับนาย KURIHARA Kaoru รองนายกเทศมนตรีเมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ และนางสาวสุพัตรา รัตนสุขศรี ประธานกลุ่มคนไทยในไซตามะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากเมืองคาวาโกเอะและคณะกรรมการกลุ่มคนไทยในไซตามะ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองคาวาโกเอะและเจ้าหน้าที่กล่าวสรุปเกี่ยวกับเมืองคาวาโกเอะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวไทย การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองคาวาโกเอะกับประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน และการเป็น Host Town ของนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยในช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก 2020 ของเมืองคาวาโกเอะ

ในโอกาสนี้ นางสุจินดา อิซูมิดะ ที่ปรึกษากลุ่มคนไทยในไซตามะ รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ อาทิ การให้ความช่วยเหลือคนไทยและนักท่องเที่ยวไทยที่ประสบปัญหาระหว่างการพำนักในญี่ปุ่น การส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองคาวาโกเอะโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม เช่น การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ งานแสดงเดินพาเหรด การสาธิตการทำอาหารไทย รำไทย การสอนภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของกลุ่มคนไทยในไซตามะและยินดีสานต่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกันต่อไป 
Back to the list