ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้บริหารบริษัท Kioxia

10/06/2022

เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2565 นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย HAYASAKA Nobuo ประธานบริษัท Kioxia และคณะผู้บริหารบริษัท หลังจากที่ได้พบหารือกันในช่วงการเยือนญี่ปุ่นของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ทั้งสองฝ่ายได้หารืออย่างเป็นกันเองในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในมิติต่างๆและในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้เชื้อเชิญให้ประธานบริษัท Kioxia พิจารณาลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากเทคโนโลยี flash memory ที่ล้ำหน้าของบริษัทสอดคล้องกับสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย 
Back to the list