ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และ ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

13/06/2022

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านกีฬา รวมไปถึงการผลักดันมวยไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
Back to the list