ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีในโอกาสที่นาย SHIKIDA Hiroaki ประธานกลุ่มสันถวไมตรีญี่ปุ่น - ไทย ของสมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาจังหวัดคานากาวะ

16/06/2022

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับนาย SHIKIDA Hiroaki ประธานกลุ่มสันถวไมตรีญี่ปุ่น - ไทยของสมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะ และได้แสดงความยินดีในโอกาสที่นาย SHIKIDA ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาจังหวัดคานากาวะ พร้อมมอบหนังสือแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว

เอกอัครราชทูตฯ และนาย SHIKIDA เห็นพ้องว่า ไทยกับจังหวัดคานากาวะ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมายาวนาน แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเดินทางไปมาหาสู่ลดลง หลังจากนี้ จึงควรมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้น ทั้งนี้ ในปีนี้ เป็นโอกาสที่ครบรอบ 135 ปีความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งกลุ่มสันถวไมตรีญี่ปุ่น - ไทยของสภาจังหวัดคานากาวะซึ่งนาย SHIKIDA ได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ฯ ด้วย
Back to the list