ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญของสมาคมมิตรภาพเศรษฐกิจเซนได-ไทย ครั้งที่ 2

24/06/2022

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญของสมาคมมิตรภาพเศรษฐกิจเซนได-ไทย ครั้งที่ 2 ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของสมาคมฯ ณ ศูนย์ Palace Heian โดยมี Ms. KOORI Kazuko นายกเทศมนตรีเมืองเซนได Mr. ABE Kazuo ประธานสมาคมฯ และสมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสเดินทางไปยังเมืองเซนได และกระชับความร่วมมือกับสมาคมฯ หลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้การแลกเปลี่ยนระหว่างกันเป็นไปได้อย่างจำกัด เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณสมาคมฯ ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยกับเมืองเซนได ซึ่งทำให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของทั้งสองฝ่ายรู้สึกใกล้ชิดกัน พร้อมขอบคุณที่สมาคมฯ จัดงานเทศกาลไทยในเมืองเซนได ครั้งที่ 10 ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ซึ่งแสดงให้เห็นบทบาทเชิงรุกที่ชัดเจนของสมาคมฯ
ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมืองเซนไดอย่างต่อเนื่อง

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะร่วมมือกับสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนไทยเข้ามาลงทุนในจังหวัดมิยากิ โดยเฉพาะภาคพลังงาน การแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว และการกระชับมิตรภาพระหว่างประชาชน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้ชาวเซนไดเดินทางไปประเทศไทย ซึ่งสามารถเดินทางเข้าได้เป็นปกติ และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ชาวต่างชาติไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญของสมาคมฯ ได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานในปีนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-เมืองเซนได เช่น การผลักดันให้มีเที่ยวบินตรงระหว่างเมืองเซนได-กรุงเทพฯ อีกครั้ง หลังจากที่ระงับไปในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ร่างแผนการจัดกิจกรรม “Sendai Festival in Bangkok” และการจัดงานเทศกาลไทยในเมืองเซนได เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว 
Back to the list