ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายสตมวาร (100 วัน) มรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมฺคุตฺโต) ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

27/06/2022

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30-14.00 น. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสตมวาร (100 วัน) มรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมฺคุตฺโต) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร สิริอายุ 85 ปี พรรษา 65 ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายในงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยเข้าร่วม รวมกว่า 20 คน

ในโอกาสนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและทีมประเทศไทย ขอกราบถวายอาลัยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต มา ณ ที่นี้
Back to the list