ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยโทโฮคุ

24/06/2022

เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับศาสตราจารย์ UEKI Toshiya รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโทโฮคุ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ชาวไทยประจำมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่เดินทางเยือนเมืองเซนไดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในมิติต่างๆกับท้องถิ่น

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโทโฮคุ กล่าวย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยโทโฮคุกับประเทศไทย โดยได้เปิดสำนักงานที่กรุงเทพฯ เมื่อปี2559 เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในไทยและอาเซียน รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยโทโฮคุที่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น และยินดีที่มีคณาจารย์ชาวไทยและนักเรียนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะคณาจารย์ไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ภัยพิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศ

ปัจจุบัน มีอาจารย์ชาวไทยที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุ 4คนและมีนักศึกษาไทยอีก 23คน ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทันตแพทย์
Back to the list