ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดมิยางิ

24/06/2022

 เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย MURAI Yoshihiro ผู้ว่าราชการจังหวัดมิยางิ ในโอกาสที่เดินทางเยือนเมืองเซนไดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ กับท้องถิ่นและเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไดที่รื้อฟื้นกลับมาจัดอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด-19

 ผู้ว่าราชการจังหวัดมิยางิกล่าวย้ำความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดฯ กับประเทศไทย รวมทั้งงานเทศกาลไทยที่เมืองเซนไดที่จัดมาแล้ว 10ปี ซึ่งช่วยให้ชาวเมืองรู้จักประเทศไทยมากขึ้น เอกอัครราชทูตฯ ได้ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยดูแลนักลงทุนไทยในจังหวัด ซี่งส่วนใหญ่เป็นสาขาพลังงานและเข้ามาลงทุนในญี่ปุ่นตามนโยบาย Carbon Neutrality ของญี่ปุ่น รวมทั้งได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยผลักดันให้รัฐบาลญี่ปุ่นผ่อนปรนมาตรการเข้าเมืองมากขึ้นเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวระหว่างกันให้กลับมาอยู่ระดับเดิม
Back to the list