ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Thai Fair โดย Beisia Supermarket

06/07/2022

เมื่อวันที่6 กรกฎาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Thai Fair ครั้งที่ 2 ร่วมกับประธาน Beisia Supermarket

งาน Thai Fair ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง Beisia กับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารไทย ใน Beisia Supermarket ทั้ง 112 สาขาในภูมิภาคคันโตและจูบุ ระหว่างวันที่ 6 - 19 กรกฎาคม 2565

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงงาน Thai Fair ว่าจะช่วยส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยที่อยู่นอกกรุงโตเกียวได้รู้จักอาหารไทยมากขึ้น การวางจำหน่ายสินค้าอาหารไทยในซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไทยว่าสามารถปรุงรับประทานได้เองที่บ้าน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำสินค้าไทยที่มีจำหน่ายในงาน เช่น กล้วยหอมทอง ทุเรียน มังคุด น้ำมะพร้าว และข้าวหอมมะลิ 
Back to the list