ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนประถมโทโกชิ เขตชินากาวะ รับฟังบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย

12/07/2022

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประถมโทโกชิ เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว จำนวน 57 คน ได้เดินทางมารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโตเกียว

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่ได้ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น รู้สึกประทับใจที่นักเรียนรับฟังการบรรยายและสอบถามด้วยความสนใจ

การเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ของคณะนักเรียนโรงเรียนประถมโทโกชิ เป็นส่วนหนึ่งของการทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในเขตชินากาวะ ซึ่งเป็นเขตที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งอยู่ 
Back to the list