ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีเมืองเซนไดเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

13/07/2022

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับนาง KOHRI Kazuko นายกเทศมนตรีเมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

ในโอกาสนี้ นาง KOHRI ได้ขอบคุณที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 และเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีที่งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ประสบความสำเร็จ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งสองเห็นพ้องที่จะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเมืองเซนได พร้อมได้หารือความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างเมืองเซนได-กรุงเทพฯ อีกครั้ง ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า ขณะนี้ ชาวญี่ปุ่นสามารถเดินทางไปยังประเทศไทยได้อย่างสะดวก โดยไม่มีการกักตัว และได้รับยกเว้นการตรวจลงตราหากท่องเที่ยวไม่เกิน 30 วัน และหวังว่า ในอนาคตอันใกล้ นักท่องเที่ยวไทยซึ่งชื่นชอบญี่ปุ่นมากจะสามารถเดินทางมายังญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกเช่นกันTags:   เซนได

Back to the list