ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์กับเจโทร กรุงเทพฯ

06/07/2022

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นาย TAKETANI Atsushi รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งพ้นจากตำแหน่งประธานเจโทร กรุงเทพฯ (Japan External Trade Organization: JETRO) และนาย KURODA Junichiro อธิบดีกรมการค้าพหุภาคี กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งกำลังจะเดินทางไปรับตำแหน่งประธานเจโทร กรุงเทพฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

 ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยเจโทร กรุงเทพฯ มีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะแนวทางการปรับนโยบายเศรษฐกิจของไทยเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และอดีตประธานเจโทร กรุงเทพฯ หลายสมัยยังคงสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในฐานะ Friend of Thailand และยังคงมีความร่วมมือกันในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
Back to the list