ข่าวกิจกรรม


ข้อความพระราชสาส์นสมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

26/07/2022

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอากิโมโตะ โยชิทากะ สมุหพระราชพิธี พระราชวังอิมพีเรียลได้อัญเชิญข้อความพระราชสาส์นจากสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูต และภริยา ผู้ช่วยทูตทหาร 3 เหล่าและภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ

Back to the list