ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27/07/2022

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคู่สมรสเข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร ชัยมงคลด้วย
Back to the list