ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์ แก่นายโยชิฮิโระ มิวะ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา

27/07/2022

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์ แก่นายโยชิฮิโระ มิวะ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจและให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นมาโดยตลอด โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคู่สมรส และแขกผู้เกียรติอื่น ๆ เข้าร่วมพิธี เมื่อเสร็จสิ้นพิธี นายมิวะฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ด้วย
Back to the list