ข่าวกิจกรรม


การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดไทยในญี่ปุ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

28/07/2022

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและคู่สมรส และเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียว ประมาณ 50 คน ได้ร่วมกับประชาชนที่มาทำบุญที่วัด ทำความสะอาดวัดปากน้ำญี่ปุ่น นาริตะ ในส่วนของพระอุโบสถ วิหารเล็ก อาคารพระมงคลเทพมุนี และกวาดลานวัด เพื่อเป็นกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
Back to the list