ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวหารือกับบริษัท KOWA

07/07/2022

เมื่อวันที่7กรกฎาคม 2565 นาย KIMURA Shigeru รองประธานกรรมการบริหารบริษัทKOWA ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานพัฒนาการความร่วมมือระหว่างบริษัทกับหน่วยงานทางการแพทย์ในประเทศไทยเกี่ยวกับการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ และขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ให้การสนับสนุนตลอดมา
Back to the list