ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือความร่วมมือด้านทรัพยากรมนุษย์กับ National Institute of Technology

08/07/2022

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นาย INOUE Mitsuteru, Senior Executive Director, National Institute of Technology (NIT) และคณะผู้บริหาร NIT ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการไทยโคเซ็นและเพื่อสานสัมพันธ์กับ สอท.

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความยินดีในการสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยโคเซ็น ซึ่งเป็นโครงการที่ทั้งนายกรัฐมนตรีไทยและญี่ปุ่นให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้ตอบสนอง

แนวทางการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนญี่ปุ่น ทั้งนี้ NIT มีกำหนดจะจัดงานฉลองครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งสถาบันโคเซ็นในวันที่ 16 พฤศจิกายน ศกนี้ โดยจะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย
Back to the list