ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้บริหารกลุ่ม BJC

26/07/2022

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัด (มหาชน) (BJC) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธุ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่น

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในญี่ปุ่น ซึ่ง BJC มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน ในรูปแบบการซื้อขายและการลงทุนกับบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์ของการเข้าตลาดญี่ปุ่น ซึ่งยังคงเป็นความท้าทายสำหรับบริษัทไทยหลายบริษัท
Back to the list