ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Fukushima Revitalization Reception

25/07/2022

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงาน Fukushima Revitalization Reception ณ Happo-en ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขอบคุณมิตรประเทศของญี่ปุ่นที่ยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าอาหารจากจังหวัดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการฟื้นฟูจังหวัดโดยมีนาย HAYASHI Yoshimasa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและนาย UCHIBORI Masao ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูชิมะเข้าร่วมงานด้วย

ในช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูชิมะกล่าวบรรยายได้กล่าวถึงประเทศไทยโดยเฉพาะว่าเป็นประเทศแรกๆที่ฟื้นฟูการนำเข้าผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะลูกพีชจากจังหวัด สำหรับพัฒนาการที่สำคัญคือสหราชอาณาจักรเป็นประเทศล่าสุดที่ยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าอาหารจากจังหวัดฟูกูชิมะ งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะทูตซึ่งเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน และภายในงาน มีการนำเสนออาหารที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
Back to the list