ข่าวกิจกรรม


พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระพร และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

12/08/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระพร และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศญี่ปุ่น ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว โดยภายในพิธีมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมรวมกว่า 50 คน


ในวันเดียวกันนั้น นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อีกส่วนหนึ่ง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระพร และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ภายใต้โครงการเดียวกัน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เมืองนาริตะ โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า 40 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมภายใต้โครงการดังกล่าว 14 คน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากวัดไทยในประเทศญี่ปุ่นในการจัดกิจกรรมที่วัดรวมกว่า 24 วัด อาทิ พิธีบวชเนกขัมมะ ชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ
Back to the list