ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

11/08/2022

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคู่สมรสเข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย
Back to the list