ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับผู้กำกับและคณะนักแสดงจากภาพยนตร์ “เรื่องร่างทรง”

29/07/2022

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้กำกับและนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง “ร่างทรง” เพื่อต้อนรับการเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น และแสดงความขอบคุณที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมและความเชื่อของไทยให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักผ่านผลงานภาพยนตร์ดังกล่าว โดยมีนายบรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำกับ นางสวนีย์ อุทุมมา และนางสาวนริลญา กุลมงคลเพชร นักแสดงนำ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และบริษัทจีดีเอชห้าห้าเก้า เข้าร่วม

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนภาพยนตร์ไทยและอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยทุกแขนงให้ชาวญี่ปุ่นรู้จัก ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ศักยภาพของภาพยนตร์ ละคร และเพลงของไทยแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลกในหลายเวที
Back to the list