ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Thailand Flexible Plus Roadshow in Japan

25/07/2022

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เข้าร่วมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Flexible Plus Program Roadshow in Japan ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว เพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์บัตร Thailand Elite งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิก Thailand Privilege Card พันธมิตรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ YouTuber รวมประมาณ 100 คน

 เอกอัครราชทูตฯ แสดงทัศนะว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่จะต้อนรับชาวต่างชาติ และ Thailand Privilege Card สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจและนักลงทุนที่จะเดินทางมาประเทศไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่าและสะดวกสบายที่ประเทศไทย
Back to the list