ข่าวกิจกรรม


เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นองค์ประธานในการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี 2565

16/08/2022

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการประชุมคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี 2565 โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายนากาโซเนะ ฮิโรฟุมิ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางชิโนะ มิทสึโกะ อธิบดีกรมพิธีการทูตและคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคณะกรรมการตัดสินถวายการต้อนรับและเข้าร่วมคัดเลือกภาพถ่าย

สำหรับหัวข้อในการถ่ายภาพประจำปีนี้ คือ “Japan on the Move” ทั้งนี้ การจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” เป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 25โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความประทับใจของคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่มีต่อชาวญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น ภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจะได้รับการจัดแสดงในทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นให้ชาวญี่ปุ่นได้เข้าชมต่อไป
Back to the list