ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 311

16/08/2022

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเอกอัครรราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 311 ซึ่งเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำญี่ปุ่น เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในญี่ปุ่น มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ตลอดจนประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค นอกจากนี้ ในช่วงก่อนเริ่มการประชุม มีการจัดพิธีเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 55 ปีของอาเซียนด้วย
Back to the list