ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ

29/08/2022

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เข้าพบหารือนาย KIRIAKE Kazuhisa ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปจังหวัดฟูกูโอกะ โดยมีนาย NIEDA Genkiรองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น รวมทั้งสมาชิกสมาพันธ์ฯ เข้าร่วมการพบหารือด้วย ทั้งนี้ สมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น เป็นกลไกสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับจังหวัดฟูกูโอกะ

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมมือกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีก จากปัจจุบันที่มีความร่วมมือในหลายด้าน เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของจังหวัดฟูกูโอกะในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทย ในฐานะที่จังหวัดฟูกูโอกะตั้งอยู่ในภูมิภาคคิวชูซึ่งมีระยะทางใกล้ประเทศไทยมากที่สุด ความสำคัญดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะขึ้นในปี 2561

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่สายการบิน Thai Vietjet ได้เปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-จังหวัดฟูกูโอกะ และกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างเชียงใหม่-จังหวัดฟูกูโอกะ

ทั้งนี้ นาย NIEDA ได้เป็นผู้แทนสภาจังหวัดฟูกูโอกะเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ จังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันเดียวกัน สมาชิกสภาจังหวัดฟูกูโอกะหลายท่านได้แสดงความยินดีที่สามารถจัดงานเทศกาลไทย ณ จังหวัดฟูกูโอกะ ในขณะนี้ ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสภาจังหวัดฟูกูโอกะพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนชาวฟูกูโอกะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของประเทศไทย รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดด้วย 
Back to the list