ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือนาย EGUCHI Masaru รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ

29/08/2022

วันที่ 26 สิงหาคม 2565นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เข้าพบหารือนาย EGUCHI Masaru รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ผู้แทนนาย HATTORI Seitaro ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ณ ศาลาว่าการจังหวัดในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ

เอกอัครราชทูตฯ และนาย EGUCHI เห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์อย่างรอบด้านระหว่างประเทศไทยและจังหวัดฟูกูโอกะ ทั้งนี้ จังหวัดฟูกูโอกะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินมาแล้วถึง 16 ปี

เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของจังหวัดฟูกูโอกะ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคคิวชู ส่งผลให้รัฐบาลไทยเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ในปี 2561 ซึ่งทำให้สามารถกระชับความสัมพันธ์กับจังหวัดฟูกูโอกะและภูมิภาคคิวชูได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ทั้งสองฝ่ายยังแสดงความยินดีที่สายการบิน Thai Vietjetได้เปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-จังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งทำให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายสามารถเดินทางระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้น เอกอัครราชทูตฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ชาวญี่ปุ่นสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้อย่างสะดวก และตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าญี่ปุ่นให้สะดวกมากยิ่งขึ้น จึงหวังว่า ในอนาคตอันใกล้ ประชาชนชาวไทยและญี่ปุ่นจะสามารถกลับมาเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 
Back to the list