ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอะคิตะ

04/08/2022

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย SATAKE Norihisa ผู้ว่าราชการจังหวัดอะคิตะ ณ ศาลาว่าการจังหวัด ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือนจังหวัดอะคิตะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับท้องถิ่นในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ กีฬา วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในสาขาพลังงานในญี่ปุ่น ซึ่งได้ร่วมเดินทางมากับคณะเพื่อดูงานด้านพลังงานลม เนื่องจากจังหวัดอะคิตะมีความก้าวหน้าด้านการใช้พลังงานทดแทนซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของไทย
Back to the list