ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จับมือค่ายมวยไทยในญี่ปุ่นส่งเสริมความนิยมมวยไทยในญี่ปุ่น

02/09/2022

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและผู้ประกอบการค่ายมวยไทยในญี่ปุ่น ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความนิยมมวยไทยในญี่ปุ่น

ในงานดังกล่าวมีผู้ประกอบการ 12 คนจากทั้งหมด 7 ค่ายมวยในกรุงโตเกียว จังหวัดคานากาวะ กุมมะ และโอซากา เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณอัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น นายขจรเดช อภิชาตตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารนิเทศและฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของค่ายมวยไทยในญี่ปุ่น

มวยไทย หรือ Thai Fight เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน และเป็นหนึ่งใน 5F Soft Power ของไทย (Food, Film, Fashion, Fight และ Festival) ในการประชุมดังกล่าว มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมมวยไทยไปยังต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในฐานะกีฬาระดับสากล รวมทั้งเป็นสื่อกลางที่ช่วยส่งเสริมให้ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อยอดธุรกิจค่ายมวยไทยในญี่ปุ่น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยผ่านกีฬามวยไทย และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่งเสริมมวยไทยในญี่ปุ่น เป็นต้น

เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ในญี่ปุ่น รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการและคนไทยที่ประกอบอาชีพเทรนเนอร์มวยไทยในญี่ปุ่นด้วย
Back to the list