ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนประเทศไทยใน APERC

08/09/2022

 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นายฐนันดร์ มฤคทัต ผู้แทนประเทศไทยซึ่งมาดำรงตำแหน่งนักวิจัยใน Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเพื่อแนะนำตัวและบทบาทของ APERC ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเอเปคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สถานการณ์พลังงานในประเทศไทยและในญี่ปุ่น รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสาขาพลังงานของญี่ปุ่น

 APERC จัดตั้งขึ้นในปี 2539 ตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองในการประชุมผู้นำเอเปค ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538 โดยญี่ปุ่นได้รับที่จะเป็นเจ้าภาพจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยผลัดเปลี่ยนกันมาดำรงตำแหน่งนักวิจัยในสถาบันดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
Back to the list