ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานครบรอบ 100 ปีบริษัท Tokyu Corporation

02/09/2022

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 100 ปีบริษัท Tokyu Corporation ณ Cerulean Tower Tokyu Hotel ทั้งนี้ บริษัท Tokyu ได้ลงทุนที่ประเทศไทยเป็นเวลานาน และเป็นที่รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดี

ในโอกาสดังกล่าว นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ช.การช่าง และนายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท Tokyu ในประเทศไทยได้เข้าร่วมงานฉลองดังกล่าวด้วย
Back to the list