ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้ง JTECS

09/09/2022

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้ง Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนาย UCHIYAMADA Takeshi ประธาน JTECS นาย KIMURA Satoshi อธิบดีสำนักความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น นาย SUGIURA Seiken อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า 80 คน

JTECS เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย โดยมีผู้ประกอบการที่ไปลงทุนในประเทศไทยเป็นสมาชิกมากกว่าร้อยราย นอกจากนี้ JTECS ยังเป็นผู้สนับสนุนการตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในประเทศไทยด้วย
Back to the list