ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดในงาน Amazing Thailand New Chapters

21/09/2022

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดงาน Amazing Thailand New ChaptersReception ซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่โรงแรม The Prince Park Tower Tokyo

เอกอัครราชทูตฯ เชื่อมั่นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายขึ้นเรื่อย ๆ และการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศจะกลับมาคึกคักเช่นเดียวกับในปี 2562 ก่อนสถานการณ์โควิด-19ซึ่งมีนักท่องเที่ยวไทยเยือนญี่ปุ่นมากถึง 1.3 ล้านคน

หลังจากนั้น นายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นกล่าว โดยตั้งเป้าที่จะส่งเสริมให้ชาวญี่ปุ่น 1.25 ล้านคน เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ภายในสิ้นปี 2565

ต่อมา ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดคูหาประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ในงาน Tourism EXPO Japan 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียวด้วย
Back to the list