ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับประธานบริษัท MineabeaMitsumi

15/09/2022

 เมื่อวันที่15กันยายน 2565 นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธุ์เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายKAINUMA Yoshihisa ประธานบริษัทMinebeaMitsumiและคณะผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับนักลงทุนรายสำคัญของไทย

 เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณที่บริษัทเชื่อมั่นในประเทศไทยและขยายการลงทุนแม้ในสถานการณ์โควิด-19 และย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการลงทุนของญี่ปุ่น นาย KAINUMA ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนบริษัทโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตต่าง ๆ และได้กล่าวถึงแผนการลงทุนของบริษัทในด้านพลังงานทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับ Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model ของรัฐบาลไทย
Back to the list