ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับประธานบริษัท Yamamori

30/09/2022

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย MITSUBAYASHI Noritada ประธานกรรมการบริษัท Yamamori และครอบครัวเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับ Friend of Thailand ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอาหารไทยในญี่ปุ่น

 ในโอกาสดังกล่าว นาย MITSUBAYASHI ได้มอบผักไทยที่ปลูกในจังหวัดมิเอะ ภายใต้โครงการที่บริษัท Yamamori ดำเนินร่วมกับจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดเพื่อฟื้นฟูภาคเกษตร โดยนาย MITSUBAYASHI คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักในหมู่คนญี่ปุ่นมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย โดยบริษัท Yamamori รับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยเพียงชาติเดียวมา 3 รุ่นรวมประมาณ 30 คน ซึ่งผู้ฝึกปฏิบัติงานฯ มีศักยภาพที่จะกลับไปเป็นหัวหน้าในโรงงานผลิตอาหารไทยและซอสปรุงรสของบริษัทที่ประเทศไทย
Back to the list